وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شب گذشته 10 مردادماه در همایش حاکمیت معرفتی قرآن در هویت سازی تمدنی گفت: تمدن غرب بر پایه اومانیسم است و اگر در این تمدن از عقل سخن گفته می شود مقصود عقل ابزاری است اما در تمدن اسلامی، اساس بر خدامحوری است.
خرید ساکس خرید vpn